Asha Meditatie Den Haag

Iedere dinsdagavond op donatiebasis

Iedere dinsdagavond vindt een Asha Meditatie in Den Haag plaats. Een meditatie van één uur waarin we perioden van geluid (een regelmatig ritme en chant) afwisselen met perioden van geluid. Iedere keer precies een kwartier.

De periode van geluid noemen we ook wel het 'ratelen', omdat je met een ratel (sambabal) een regelmatig ritme maakt en dat gepaard laat gaan met een diepe grondtoon. Het geluid en de concentratie om dit te doen, zorgt ervoor dat de beide hersenhelften synchroniseren. Je schakelt als vanzelf over van het denken in woorden naar het meer associatieve denken. Op deze manier bereid jij jezelf voor op de eigenlijke meditatie.

Wanneer na een kwartier 'ratelen' een belletje klinkt en een periode van stilte begint, zul jij merken dat jij makkelijker in die stilte komt. Meditatie is zoveel als niet-doen. Alhoewel het prima kan zijn dat er gedachten of gevoelens langs komen, doe je daar niets mee. Jij blijft gewoon zitten en doet-niet.

Asha Meditatie is speciaal ontworpen voor wie een dynamisch leven leidt en in relatief korte tijd terug wil schakelen naar de diepere lagen van bewustzijn die vaak worden overstemd door alle dagelijkse activiteiten, gedachten en gevoelens.

De gezamenlijke beoefening van Asha Meditatie ervaren veel mensen als heel plezierig. Het werkt zowel verbindend als verstillend.

De wekelijkse Asha Meditaties vinden plaats op:

Van Kinsbergenstraat 83 a

Den Haag

De meditatie is van 20.00 - 21.00 uur.

Welkom vanaf 19.45 uur.

Voor wie wil is er een kopje thee, zowel voor als na de meditatie.

Een donatie wordt op prijs gesteld.